Predajné miesta

BRATISLAVA

Showroom Catherine Mulier

utorok/streda/štvrtok 15:00-18:00

alebo po dohode telefonicky +421 903 266 225

Karadžičova 8, vchod z Páričkovej 1 vľavo od vjazdu do garáži pre verejnosť

(výšková budova CBC)

ŽILINA

Ateliér Andrea Pojezdálová, Pivovarská 1, po dohode telefonicky +421 911 173 024

KOŠICE

Ateliér IDA SANDOR, Masarykova 21, po dohode telefonicky +421 907 291 585